ECOVER tablety do myčky All in One 500 g

222  včetně DPH

Dostupné na objednávku

EAN: 5412533416602 Katalogové číslo: 5412533416602 Kategorie: , ,

Popis

Tablety do myčky se třemi účinky v jednom balení. Nádobí skvěle odmastí a navíc nahradí sůl i leštidlo. Neobsahují fosfáty a mají zcela recyklovatelný obal.


Složení

5 – 15 % bělícího činidlo na bázi kyslíku. < 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, parfém (limonen), enzymy.
VAROVÁNÍ:
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313-Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
EUH208 – Obsahuje Subtilisin (9014-01-1). Může vyvolat alergickou reakci.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Odstraňte obal z tablety a tabletu vložte do dávkovače. Nevkládejte tabletu do koše s příbory. Pokud je tvrdost vody vyšší než 20 °dH, přidejte sůl. Doporučujeme používat spotřebič v režimu Eco. Do myčky vkládejte pouze předměty, které mohou být v myčce na nádobí – žádné dřevo, stříbro, hliník, plechovky, měď, starožitnosti, ručně malovaná keramika, některé druhy plastů. Pokud si nejste jisti, umyjte nádobí rukou tekutým mycím prostředkem Ecover. Dávkování pro měkkou vodu: 1 tableta. Obal chrání tablety před vlhkem a je recyklovatelný při použití vhodného zařízení. Produkt je účinný při 50°C.

*) hvězdičkou označené suroviny jsou v BIO kvalitě


Skladování

Skladování: Uchovávejte mimo dosah dětí.Legislativní zařazení: Ekologický prostředek


 

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu