ECOVER tablety do myčky All in One Nordic Swan 1,3 kg

484  včetně DPH

Dostupné na objednávku

EAN: 5412533416626 Katalogové číslo: 5412533416626 Kategorie: , ,

Popis

Tablety do myčky se třemi účinky v jednom balení. Nádobí skvěle odmastí a navíc nahradí sůl i leštidlo. Neobsahují fosfáty a mají zcela recyklovatelný obal. Vetší výhodné balení šetří vaše peníze.


Složení

5 – 15 %: bělící činidlo na bázi kyslíku.< 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, parfém, enzymy. 65 tablet v balení.
VAROVÁNÍ:
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313-Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. EUH208 – Obsahuje Subtilisin (9014-01-1). Může vyvolat alergickou reakci.
NÁVOD K POUŽITÍ: Odstraňte obal z tablety a tabletu vložte do dávkovače. Tabletu neumísťujte do koše na příbory. Pokud je tvrdost vody větší než 20°dH, přidejte sůl do myčky. Nepoužívejte na stříbro, hliník, mosaz, měď, křišťál, starožitný nebo malovaný porcelán a keramiku, určité druhy plastu, dřevo. Použijte jednu tabletu na každý mycí cyklus (v případě měkké vody). Obal chrání tablety před vlhkostí a je 100 % recyklovatelný. Produkt je nejúčinnější při teplotě 50°C.

*) hvězdičkou označené suroviny jsou v BIO kvalitě


Skladování

Skladování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Legislativní zařazení: Ekologický prostředek


 

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu