ECOVER tablety do myčky Classic 1,4 kg

464  včetně DPH

Dostupné na objednávku

EAN: 5412533005936 Katalogové číslo: 5412533005936 Kategorie: , ,

Popis

Tablety do myčky účinně umyjí vaše nádobí, které se pak bude také krásně lesknout. Odstraní i zbytky zaschlého či mastného jídla. Neobsahují fosfáty a mají zcela recyklovatelný obal. Výhodné větší balení vám ušetří peníze.


Složení

5-15 %: bělící činidlo na bázi kyslíku. < 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, parfém (limonen), enzymy. 70 tablet
Obsahuje: SODIUM CARBONATE PEROXIDE; Disodium disilicate
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P280 – Používejte ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
NÁVOD K POUŽITÍ: Použijte jednu tabletu na každý mycí cyklus. Odstraňte obal z tablety a vložte ji do dávkovače popř. do košíku na příbory. Nevhodné na materiály:stříbro, hliník, mosaz, měď, křišťál, starožitný nebo malovaný porcelán, plast, dřevo, slonovina a kosti.

*) hvězdičkou označené suroviny jsou v BIO kvalitě


Skladování

Skladování: Uchovávejte mimo dosah dětí.Legislativní zařazení: Ekologický prostředek


 

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu